Oslo Opera Binasının Dış ve İç Mekan Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi

 

ÖZET Snohetta Mimarlık tarafından tasarlanan ve Norveç’in simgesi özelliğini taşıyan Oslo Opera Binası, Oslo Kentinde ulaşım yolları ile tarihi ve modern mimarinin kesişim noktasında bulunan bir yapıdır. İç mekanları olduğu gibi dış mekanı da sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan bina, deniz ile bütünleşen bir dış mekan kurgusuna sahiptir. Fuaye alanı, opera salonu ile sahnesi, prova salonları, sahne arkası imalathaneleri, oyuncu odalarıyla etkili bir büyüklük ile fonksiyonel ve estetik çözüme sahip olan binadaki malzeme seçimine de özel önem verilmiştir. ABSTRACT Oslo Opera House designed by Snohetta Architecture have been symbol for Norway. The opera house was constructed at intersection point of historical area, modern buildings and transportation ways. Social and cultural activities have been practised on exterior places like interior places of the building. Organization of exterior places of the building have designed as connected with the sea. The opera house having effective sizes with foyer area, opera hall, stage of the hall, rehearsal hall, back stage factory rooms, performer rooms have effective functional and esthetic design as well. In addition that the designers have taken into consideration both physical conditions and esthetic for selection of materials on surfaces of the building.