Yapıda Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürün Kullanımı: Uygulamalar Üzerinden Bir Değerlendirme

 

Ahşap, üstün özellikleri nedeniyle geçmişten günümüze önemini korumuş yapı malzemelerinden biridir. Kolaylıkla bulunabilen, üretilebilen ve işlenebilen bir malzeme olmasının yanı sıra ekolojik olması ile de özel bir malzemedir. Bu bakımdan ahşap malzemenin yapıdaki kullanımının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin yapıda döşeme kaplaması olarak kullanımının geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada çağdaş örnekler ele alınmıştır. Yapıda döşeme kaplaması olarak ahşap ve ahşap esaslı ürün kullanımına olan teşviki artırmak ve mevcut kullanımı geliştirmek amacıyla elde edilen bulgular değerlendirilerek yorumlanmıştır. ABSTRACT Wood has been an important building material thanks to its supreme properties. Furthermore, having easy production and processing operations and being an ecological material make wood an exclusive material. Therefore, improving the usage of wood as a building material is crucial. In this study, which aims to advance the usage of wood and wood-based products as a floor cladding, contemporary examples are investigated. The findings are criticized and interpreted with the aim of promoting the usage of wood and wood-based products as a floor cladding and improving the current usage.