Tarihi Dokuda Mekânsal Kalite Analizine Öneri Bir Yöntem: Antalya Balbey Bölgesi

 

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi barınma ihtiyacıdır. Yerleşik yaşama geçilmesinden bu yana bu ihtiyaç konutlar aracılığıyla karşılanmıştır. Günümüzde yeni yapım tekniklerine göre son derece modern konutlar yapılarak insanların hizmetine sunulmaktadır, bununla beraber toplumun kültürel mirası niteliğinde yapıldıkları dönemin kültürünü, malzemesini, yapım tekniğini ortaya koyangeleneksel konutlarda hala varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma Antalya ili Balbey Mahallesi’nde özgün sokak dokusu üzerinde bulunan geleneksel Türk evinin bariz birer örneği olan konutları belirlenen bir yöntemle iç ve dış değişim kriterlerine göre inceleyip, gruplandırmıştır. Konutlarınmevcut dokuda özgünlük ve koruma değerleri saptanarak birbirleri ile kıyası da sağlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre A grubunda yer alan konutlar özgünlük değeri en yüksek konut grubunu oluştururken, D grubunda yer alan konutlar ise özgünlük değeri en düşük konut grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma bir model kabul edilerek, geleneksel konutların bulunduğu bölgelerin özgünlük değerlerinin saptanmasına yardımcı olabileceği gibi bu bölgelerin koruma kararlarına da birer altlık veri oluşturabilmektedir.