Geleneksel Urfa Evi’nin Gastronomi Turizmi İçinde Değerlendirilmesi

 

Kültür; toplumun yaşam boyu tecrübelerinin ve birikimlerinin bir bütünüdür. Kültürü en iyi yansıtan bina türlerinden biri geleneksel konuttur. Mutfak da geleneksel kültürü sergileyen özellikler taşır ve geleneksel Türk mutfağın ana mekanı geleneksel Türk evidir. Bu durumda geleneksel Türk evi; Türk mutfak kültürünün sergilenmesi için de önemli bir bina türü olmaktadır. Geleneksel Urfa evi de mutfak kültürü nedeniyle ülke genelinde bilinen önemli bir yere sahiptir. Urfa'nın mutfak kültürü gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilecek kadar zengin ve özel bir mutfaktır. Mutfak mekanının yeri geleneksel ev olduğundan geleneksel Urfa mutfağının sunumu için de geleneksel Urfa mutfağının sunum mekanı olarak geleneksel Urfa evi olmalıdır. Bu bağlamda; bu çalışmada geleneksel Urfa mutfağının gastronomi turizmi kapsamında sunumu için geleneksel Urfa evi önerilmiştir. ABSTRACT Culture; a lifetime of experience and knowledge of the community. One of the types of buildings that reflect the traditional culture of the best housing. Kitchen also carries traditional culture exhibits features and traditional Turkish cuisine, is the main venue for traditional Turkish House. In this case, traditional Turkish House; showcasing Turkish culinary culture is an important building for the type. Due to the traditional Urfa House kitchen culture has an important place, known across the country. Urfa's culinary gastronomy is rich and that can be evaluated within the scope of tourism in a private kitchen. The location of the kitchen space is the traditional home for the traditional Urfa cuisine served as a venue for the presentation of traditional Urfa cuisine traditional Urfa House. In this context; in this study, the scope of the traditional Urfa cuisine gastronomic tourism is proposed for the presentation of traditional Urfa House.