Sinemada yeni anlatım yöntemleri: time lapse ve slow motion teknikleri ve Samsara (2011) filmi

 

ÖZET Sinemada zaman ve anlatı ayrılmaz bir bütünü oluşturmaktadır. Ancak dijital teknolojilerin gelişimi bu ilişkiyi etkilemiş ve yeni anlatım tekniklerinin oluşmasını sağlamıştır. Sinemada doğrusal zamankurgu yoluyla bozulabilmektedir. Çekim sırasında yapılan yüksek kare ve düşük kare çekim uygulamaları anlatıyı etkilemektedir. Çalışmada belgesel sinemada kullanılan time lapseve slowmotion çekim tekniklerinin anlatım diline etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, filmlerinde söze ve geleneksel öykülemelere yer vermeyen RonFricke ve onun son filmi Samsara(2011) incelenmiştir. ABSTRACT Time andnarrative in thecinemaconstitutes an integral whole.However, the development of digital technology has affected this relationship and allows the creation of new narrative techniques. Fiction cinema can be disrupted by linear time. High and low square frames made in the duringthe shooting practices can affect the narrative. In this study in documentary film making using time lapse and slow motion effects to the shooting technique was investigated expressive language.In this context, in his movies dialogue and no place for traditional narrative RonFricke and his latest film Samsara (2011) were analyzed.