Eğitim Yapılarında Doğal Aydınlatma: “Kuveyt Üniversitesi” Örneği

 

ÖZET Doğal aydınlatma, mimari tasarımın vazgeçilmez bir öğesidir. Eğitim yapılarının iç mekânlarında doğal aydınlatmanın etkili bir şekilde kullanılması, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim deneyimini olumlu yönde etkileyerek daha sağlıklı, verimli ve keyifli bir öğrenme ortamı sunar. Yapılan araştırmalar, doğal aydınlatmanın öğrenme faaliyetinde olumlu etkiler sağladığını göstermektedir. Doğal ışık, öğrencilerin ve eğitmenlerin hem birbirleriyle hem de çevreleriyle sağlıklı görsel iletişim kurmalarına katkıda bulunurken aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik sağlığı da olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla, eğitim yapılarının iç mekânları, doğal ışığın en etkin şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Coğrafi konum ve iklimsel özellikler eğitim yapılarının mimari biçimlenişinde ve iç mekân aydınlatma düzenlerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Güneşin konumu, açısı, gün içerisindeki etkinlik düzeyi ve etkinlik süresi, doğal ışığın iç mekâna hangi şekilde ve ne ölçüde alınması gerektiğini belirleyen önemli faktörlerdir. Bahsi geçen faktörler doğrultusunda, eğitim yapılarında doğal aydınlatma etkin bir şekilde kullanılmalı ve iç mekânlarda daha sağlıklı ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Kuveyt Üniversitesi, özellikle Yaşam Bilimleri Fakültesi ve Sanat Bilimleri Fakültesi binaları uygulamaları ile dikkat çeken bir örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen fakülte binaları üzerinden doğal aydınlatmanın eğitim yapılarında etkin kullanımı ve bu yaklaşımın ortaya çıkardığı avantajlar incelenmiştir. ABSTRACT Natural lighting is an indispensable element of architectural design. The effective use of natural lighting within the spaces of educational structures creates a healthier, more efficient, and enjoyable learning environment for students and educators, positively influencing the educational experience indoors. Research indicates that natural lighting has positive effects on learning activities. Natural light not only contributes to healthy visual communication among students, educators, and their surroundings but also positively affects physiological and psychological well-being. Therefore, the interior spaces of educational buildings require the most efficient utilization of natural light. Geographic location and climatic characteristics play a significant role in shaping the architecture of educational buildings and the design of interior lighting systems. The position, angle, intensity, and duration of sunlight are important factors that determine how natural light should be incorporated into interior spaces. Based on these factors, it is essential to effectively utilize natural lighting in educational buildings and create a healthier and more productive learning environment interiors. Kuwait University is an exemplary case, particularly with its applications in the College of Life Sciences and the College of Liberal Arts building. In this study, the effective use of natural lighting in educational structures through the mentioned faculty buildings and the advantages arising from this approach have been examined.