Covid-19 Sürecinde Londra ve İstanbul’un Kent İçi Ulaşım Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Analizi

 

ÖZ Dünyanın farklı kentlerinin, kent içi ulaşım dinamikleri ve kent içi hareketliliği COVID-19 (SARS-CoV-2) virüsünün 2020 yılı başında yayılmaya başlamasıyla artan vaka sayıları ve alınan tedbirler ile negatif yönde etkilenmiştir. Bu kapsamda, vaka sayılarına göre, virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Birleşik Krallık ve Türkiye’nin küresel kentleri vaka çalışması için seçilmiştir. Londra ve İstanbul’un kent içi hareketliliğinin hükümetin aldığı tedbirler/tavsiyeler ve günlük vaka sayılarıyla bağlantılı olarak Mart 2020-Haziran 2021 aralığındaki kent içi ulaşım sürecinin nasıl bir değişim geçirdiği karşılaştırmalı olarak irdelenmektir. Çalışma kapsamında iki ülkenin resmî kurumlarından elde edilen, açık veri olarak sunulan istatistiki veriler birincil kaynak olarak kullanılmaktadır. Elde edilen veri seti ışığında, her iki ülkedeki kısıtlamalar, vaka sayıları ve ulaşım türleri arasındaki bağlantının ortaya konması ve karşılaştırmalı olarak 16 aylık sürecin kısa ve orta erimde kent içi ulaşımda yaratacağı değişim irdelenmektedir. Buna ek olarak, Londra ve İstanbul metropollerinin COVID-19 pandemisi karşısında ortaya koyduğu eylemlilikleri ele alarak İstanbul için politika önerileri sunmaktadır. A Comparative Analysis of Urban Transportation Dynamics of İstanbul and London During Covid-19 Pandemic Period ABSTRACT With the spread of the COVID-19 (SARS-CoV-2) virus at the beginning of 2020, the urban transport dynamics, and urban mobility of different cities in the world have been negatively affected by the increasing number of cases and the measures taken by governments. Thus, the global cities in the United Kingdom and Turkey, which are among the countries most affected by the virus according to the number of cases, were selected for the case study. This study aims to examine and compare how the urban mobility of London and Istanbul have changed between March 2020 and June 2021 in respect of the measures/recommendations taken by the governments and the number of daily cases. The primary sources used in this study are statistics provided by the official institutions of the two countries. Based on the dataset, the study examines the connection between the restrictions, the number of cases and the types of transport in both countries. In addition, the study scrutinises changes in the short and medium-term urban transport dynamics of the case study cities within the 16-months period comparatively. In addition, it provides policy recommendations for Istanbul by addressing the actions of London and Istanbul metropolitan cities through the COVID-19 pandemic.