Geçmişten Günümüze Konut Yapımında Saman Balyasının Kullanımı

 

GİRİŞ Bu çalışmada, incelenen yapı inşa metodunun ana malzemesi olan samanın, balya haline getirildikten sonra oluşan formuyla yapı inşasında tarih boyunca nasıl, hangi biçimlerde, nerelerde, hangi dilimlerde kullanıldığı irdelenmiş, saman balyasının tarihsel süreç içerisinde yapım sistemlerine dahil olması ve nasıl bir yol izlendiğinin genel haritası çıkarılmıştır. Çıkarılan genel haritada metotlar incelenmiş, yapı inşasında balyanın aldığı rol gözlenlenmiştir. Çalışmada saman balyasının, yapı inşa edilirken hangi metotlarda kurgulandığını örnekleriyle birlikte analizi sunulmuştur. Metotların nasıl ve hangi sistemle yapıldığı incelenmiş olup metotlar arasındaki farklılıklara değinilmiştir. Nasıl üretildikleri, inşa edilirken izlenilen yollara bakılmıştır. İnşa edilen yapıların geçmişten günümüze nasıl ulaştığına bakılmıştır. Balya ile inşa edilen konutların tarihsel süreçteki dayanımına göz atılmıştır. Günümüzde bu yapım tekniğinin nasıl kullanıldığı örnekleriyle incelenmiştir. Kullanılan yöntemlerdeki dikkat edilmesi gereken unsurlara değinilmiştir. ABSTRACT In this essay, examined how, in which forms, where and in when the straw was used in the construction of the building with its form formed after it was turned into bales, the inclusion of straw bale in the construction systems in the historical process and the general map of how it was followed pictured. Different methods were examined and the role of the straw bale in the construction of the building was observed. Analysis of the straw bale was presented with examples of the methods in which the building was constructed. How and with which system the methods were performed were examined and the differences between the methods were mentioned. How they were produced and the way they were built were examined. It has been looked at how the constructed structures have reached the present from the past. The strength of the houses built with bale in the historical process has been examined. Today, how this construction technique is used has been examined with examples. The factors to be considered in the methods used are mentioned.