Peyzaj Mimarlığında Mesleki Uygulama Bilgisi, Keşif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet

 

Özet Kentlerde mimari yapılar, yol sirkülasyonunun yanı sıra açık yeşil alanlar da yer almaktadır. Kentlerdeki açık yeşil alanları meydanlar, çocuk oyun alanları, parklar, kamusal, özel ya da yarı özel mekanlar, konut bahçeleri oluşturmaktadır. Açık yeşil alanların tasarım süreci, projelendirilmesi, uygulanması peyzaj mimarları tarafından yapılmaktadır. Tasarım süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar avan proje, kesin proje, metraj, keşif ve bunlara bağlı teknik şartnameler, teklif ve ihale dosyasının hazırlanmasıdır. Bunların yanı sıra projeye başlamadan önce sörvey, ve alan analizi yapılır. Çalışma alanına uygun mekanların ve bitkilerin tasarlanabilmesi için bu aşama oldukça önemlidir. Bu aşama, tasarlayacak olduğumuz çalışma alanına en uygun mekan, bitki, donatı ve yerleşim planını seçtiğimiz karar aşamasıdır. Peyzaj mimarı projenin her aşamasında fonksiyonellik ve estetik arar. Bu bağlamda araştırmanın amacı planı, kesiti, malzeme detayı verilen örnek bir çalışma alanının keşfini ve metrajını çıkarmak ve yaklaşık maliyet hesaplarını yapmaktır. Bu çalışma peyzaj mimarlığı alanında yaklaşık maliyet hesaplamalarının nasıl yapılabileceğine yönelik bir örnek oluşturacak ve literatüre katkı sağlayacaktır. Vocational Practice in Landscape Architecture, Price Calculation, Quantity Survey and Cost Analysis Abstract There are open-green spaces in the cities, in addition to buildings and circulation system, The design process of green spaces in the cities carried out by landscape architects. The design process consists of several stages. These are preliminary project, final project, quantity survey, price calculation, and technical specifications related to them, preparation of tender and tender dossier. In addition, before starting the project, a survey and analysis are carried out. This process is very important in order to design suitable spaces and plants for the study area. This is the decision process where we choose the most suitable place, plant, equipment and plan for the study area we will design. Landscape architect seeks functionality and aesthetics at every process of the project. In this context, the aim of the research is to make an exploration and quantity of a sample study area with its plan, cross-section and material details and to calculate the approximate cost. As a result, this study will serve as a sample towards how to do approximate cost calculations and contribute to the literature.