Temel Tasarım Dersinin Yaratıcı Düşünme Üzerindeki Etkileri

 

ÖZET Peyzaj mimarlığı tasarım eğitimine odaklanan bölümlerden biridir. Tasarım yapmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğretmek, bu eğitiminin önemli amaçlarındandır. Böylece öğrencinin, tasarım problemine yaratıcı çözüm üretebilmesi ve çevresini algılamada estetik duyarlılık kazanması sağlanabilir. Bu bağlamda tasarım öğrencisinin eğitim sürecine hazırlanmasında temel tasarım eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Temel tasarım eğitimi, öğrenciye çevresini algılaması ve özellikle görsel algı becerilerinin geliştirilmesi için teorik bir alt yapı oluşturur. Böylece öğrencilere gördükleri üzerinde yorum yapabilme ve gördükleri arasından estetik olanı seçebilme öğretilmeye çalışılır. Bu nedenle çalışma; peyzaj mimarlığında tasarım eğitimi ve temel tasarım dersi ile yaratıcı düşünme arasındaki ilişki açısından kurgulanmıştır. The Effects of Basic Design on Creative Thinking ABSTRACT Landscape architecture is one of the departments that focuses on design education. Teaching design and creative thinking is one of the important aims of this education. Thus, it can be ensured that the student can produce creative solutions to the design problem and gain aesthetic sensitivity in perceiving his environment. In this context, basic design education plays an important role in preparing the design student for the education process. Basic design education creates a theoretical infrastructure for the student to perceive his environment and especially to develop visual perception skills. Thus, students are taught to interpret what they see and to choose the aesthetic one among what they see. Therefore, study; It is designed in terms of the relationship between design education and basic design course in landscape architecture and creative thinking.