Tasarım Eğitiminde Öğrenme Alışkanlıklarının Etkilerinin İnsan Faktörleri ve Ergonomi Dersi Deneyimleri Üzerinden İncelenmesi

 

ÖZET Tasarım eğitiminin bir yönü de çok yönlü bilgi girdilerinin sistematik bir şekilde tasarım süreçlerinde nasıl kullanılacağına dair becerilere odaklanmasıdır. Endüstriyel tasarım eğitiminin proje bazlı bir karakteri olduğu düşünüldüğünde eğitim müfredatında bulunan diğer derslerin proje sürecine hizmet etmesi beklenmektedir. Hizmet dersleri uygulamalı, teorik ya da iki tekniğin bir arada olduğu biçimlerde verilebilmektedir. Hizmet derslerindeki verim doğrudan merkez konumda olan proje derslerini etkileyeceğinden, derslerin işleniş şekillerinin öğrencinin öğrenme alışkanlıkları ile ne kadar uyumlu olup olmadığının bilinmesinin önemli bir veri olacağı düşünülmüştür. Bu motivasyondan yola çıkılarak tasarım süreci için kritik bilgiler barındıran "İnsan Faktörleri ve Ergonomi" dersi üzerinden bir durum incelemesi yapılmıştır. İnsan Faktörleri ve Ergonomi disiplini uygulamalı içeriklere sahip olsa da Endüstriyel tasarım eğitimi veren çok sayıda kurumda bu ders teorik olarak verilmektedir. Ancak tasarım öğrencileri ağırlıklı olarak uygulama içerikli derslere maruz kaldığından, öğrenme alışkanlıkları bakımından teorik derslere karşı bir "önem" kaygısı taşıdıkları düşünülmüştür. Bu kapsamda bu dersi henüz almamış ve başarı ile tamamlamış 10'ar kişilik iki öğrenci grubu ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda katılımcılarda ağırlıklı olarak teorik derslere karşı olumsuz düşünceler, uygulama içerikli derslere karşı da olumlu düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelere neden olan etmenler ise insan faktörleri ver ergonomi dersi ölçeğinde tartışılmış olup, eğitimin daha verimli olması adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.