Suyun İklimsel Etkisinin ENVI-Met Simülasyonu ile Analizi

 

ÖZET Günümüzde kırsal bölgelerin de yavaş yavaş yok olarak kentsel yaşam merkezlerine dönüşmesi ve kentlerde yapılaşmanın ve sert zemin miktarlarının artması sonucu kentsel ısı adaları oluşmuştur. Bu nedenle kentsel tasarımda iklim faktörü önemli bir rol oynamaktadır. Kentsel ısı adalarının kente ve kentliye olan olumsuz etkilerini minimize etmek önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada iklimle dengeli tasarımda su faktörü odak noktasına alınmıştır. Bu bağlamda suyun termal konfora etkisi araştırılmıştır. Çalışmada alanın su öğesinin de bulunduğu mevcut planı, su öğesinin kaldırıldığı, suyun iki katına çıkarıldığı, havuz sayısının ve konumlarının değiştirildiği toplam dört farklı planının yaz mevsimine ait iklimsel simülasyonları ENVI-met yazılımıyla yapılmıştır. Böylelikle su öğesinin termal konforu ne derecede etkilediği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda su kullanımının serinletici bir etkisinin bulunduğu saptanmıştır. Su yüzeyi büyüdükçe ve özellikle tek parça su yüzeyi kullanımında serinletici etki artmaktadır. Su yüzeyinin hava sıcaklığı değerlerine doğrudan çok fazla bir etkisi yoktur. Bağıl nem değerleri su yüzeyi ile doğru orantılı artmaktadır. Su yüzeyi arttıkça ortalama ışıma sıcaklığı haritalarında serinletici etkinin arttığı görülmektedir. Küçük su yüzeylerinin rüzgar hızında çok büyük değişiklikler oluşturmadığı, büyük su yüzeylerinde ise rüzgar hızında önemli artışlar oluştuğu görülmektedir. PMV (Predicted Mean Vote) haritalarında suyun termal konfor düzeyini önemli miktarda artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT Nowadays, urban heat islands have been formed as a result of the gradual disappearance of rural areas into urban living centers and the increase in urbanization and hardscapes. For this reason, climate factor plays an important role in urban design.Minimizing the negative effects of urban heat islands on individuals has become an important research topic. For this reason, climate factor plays an important role in urban design. In this study, water factor has been taken into focus in climate balanced design. In this context, the effect of water on thermal comfort was investigated. The simulations of the current plan of the area including water element and The climatic simulations of 3 alternative plans, in which the water element is removed,the numbers and locations of the pools are modified, are made with the ENVI-met software. Thus, to what extent the water element affects thermal comfort was determined. As a result of the study, the cooling effect of water use was determined but this effect was not in high amounts. as the width of the water surface increases,especially in the use of a single piece water surface, the cooling effect increases. The width of water surface doesn’t have much effect on air temperature values directly. Relative humidity values increase in direct proportion to the water surface. It was seen that as the width of water surface increases, the cooling effect increases in the mean radiant temperature maps.