Konut İç Mekanlarının Esnekliğini Hedefleyen Prefabrik Bir Sistem Önerisi

 

ÖZET Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler insanların yaşadığı mekanları ve yaşam koşullarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca ailelerdeki kullanıcı sayılarındaki veya alan kullanımlarının niteliğinde de değişiklikler meydana gelmektedir. Meydana gelen tüm değişikliklere rağmen, kullanıcı sınırlı ve sabit alanda yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum, kullanıcının yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Kullanıcı yaşam kalitesini yükseltmek için, değişikliklere ayak uydurabilecek özel ve esnek bir konuta ihtiyaç duymaktadır. Konutların değişen ihtiyaçlara bağlı olarak giderek bireyselleşmesi ve esneklik bağlamı çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bu çalışma, konutun iç mekanının hızlı ve ekonomik olarak nasıl dönüşebileceğine odaklanmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak seri üretim ve kitlesel bireyselleştirme kavramları tartışılmış, sonrasında esneklik kavramı üzerinden prefabrik konut örnekler incelenmiştir. Yapılan literatür çalışması sonrasında konut iç mekanlarının bireyselleşmesi ve esnekliğini sağlamak adına yenilikçi bir prefabrik model geliştirilmiştir. Prefabrike sistemlerin bireyselleştirme ve esneklik açısından konut üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalar inceledikten sonra kullanıcıların evleriyle olan ilişkinin mevcut durumunu tespit edebilmek için bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasının çıktıları tasarım girdileri olarak ele alınmış ve konut iç mekanlar için NAWA adı verilen yeni bir prefabrik yapı sistemi önerilmiştir. A Prefabricated System Proposal Aiming The Flexibility Of Housing Interiors ABSTRACT Today, social, economic and technological developments directly affect the spaces where people live in and even their living conditions. Moreover, there are differences in family structures such as the variety in the number of households or the way of using spaces. Despite all the changes that have occurred, the user has to live in these limited and fixed areas. This situation negatively affects the life quality of the person. In order to increase the quality of life of the user, there is a need for a unique and flexible house that can adapt to changes. The customization and flexibility of the houses depending on the changing needs is the main problem focused in this study. This study focuses on how the interior space of a housing unit can be rearranged and modified rapidly and economically. In this context, the concepts of mass production and mass customization were discussed, then prefabricated housing examples were examined by considering the concept of flexibility. Following the literature review, an innovative prefabricated model was developed in order to provide customization and flexibility to the interior design of the houses. After analyzing the effect of prefabricated systems on housing in the terms of customization and flexibility based on previous studies, a survey was conducted to examine the relationship between the users and their homes before proposing something new. The outputs of the survey were considered as design input and a new prefabricated construction system named as NAWA was proposed for interior spaces.