Borusan Müzik Evi Yapısının Yeniden İşlevlendirme Öncesi ve Sonrası Mimari Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

 

ÖZET Bu çalışma kapsamında İstanbul’da bulunan Beyoğlu Belediyesi sınırları içerisinde kalan İstiklal Caddesi üzerindeki önemli yapılardan Borusan Müzik Evi binasının yeniden işlevlendirme süreci öncesi ve sonrası mimari özelliklerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Karşılaştırma kriterleri olarak yapının mekânsal özellikleri, cepheleri, taşıyıcı sistemi, kullanılan malzemeler ve ışıklandırma sistemi seçilmiştir. Yeniden işlevlendirme öncesi yapının, büyük Pera yangınını takiben, 1870’li yılların ikinci yarısında inşa edilmiş bir konut apartmanı olduğu belgelenmiştir. Yeniden işlevlendirme sonrasında ise yapı bir müzik atölyesi ve gösteri sanatları merkezi olarak işlev görmektedir. Yeniden işlevlendirme süreci yapının ön cephesinin korunarak renovasyonunu, yan cephesinin yıkılıp orijinaline sadık kalınarak tekrar yapılmasını ve yapının iç kısmının yıkılarak tekrar inşa edilmesini içermektedir. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda yapının cephe düzeninin orijinal haline temelde sadık kalmakla beraber detay seviyesinde değişiklik geçirdiği, mekan anlayışının parçalı bir yapıdan bütüncül bir anlayışa doğru evrildiği, taşıyıcı sistemin yığma olan ön cephe dışında tamamen değişerek çelik çerçeve ve betonarme boşluklu perdelerden oluşan kompozit bir yapıya büründüğü, malzeme ve ışıklandırma kullanımının ise 21.yüzyılın teknolojik imkanları ve yapının yeni işlevinin gereklilikleri doğrultusunda güncellendiği gözlemleri yapılmıştır. Comparative Analysis of the Architectural Characteristics of Borusan Music House before and After the Refunctioning Process ABSTRACT This study is focused on the comparative analysis of the architectural characteristics of Borusan Music House before and after the refunctioning process. Borusan Music House is located on İstiklal Avenue in Beyoğlu Municipality of İstanbul. Spatial characteristics, elevation features, structural system, material and lighting systems are selected as the comparative analysis criteria. It was documented that the original version of the building was built as a residential apartment building in the second half of 1870’s after the great Pera fire. The building now serves as a music workshop and a performance arts center. The refunctioning process included the preservation and renovation of the front facade, reconstruction of the side façade, remaining faithful to its original, and complete reconstruction of the interior portion of the building. Comparative analyses revealed that while the front facade is in its original form, there were changes in the detailing level; spatial layout of the building evolved from a fractioned one to a more integrated space; the structural system was completely changed to a composite steel and reinforced concrete frame except for the front facade; the use of materials and lighting system has been thoroughly updated according to the technological standards of the 21st century and the requirements of the new building function.