The Use of Product Semantic Approach on Contemporary Industrial Design Practice: Analysis through Design Applications

 

Abstract Nowadays, product design is touching human life in a more rapid development and acceleration than ever, both in terms of technical, technological and production as well as user experience. However, it is seen that many methods applied and investigated in product design are insufficient in terms of product meaning and use alone. Here, the importance of the communication plane of industrial products with users comes to the fore. Product communication, product readability, transferring concepts through the product, interface and signification, product semantics such as form and expression can be revealed with many methods. These methods contribute to user-oriented design by bringing remarkable new approaches to product-user communication. Today, it is stated in the current literature that such applications are among the most expected design approaches from product designers. Contemporary product design is based on experience, needs and communication in the axis of user-oriented design. At this point, it can be observed that product semantics opens up new fields for product designers in terms of designing approach. In this article, the effect of product semantics approach in contemporary product design is discussed and analyzed on design applications. In this way, while examining how product semantics can be seen and understandable results on products as a design approach, some approaches are presented about how it can be handled as a design method. Çağdaş Endüstiryel Ürün Tasarımında Ürün Anlambilimisel Yaklaşımın Tasarımda Kullanımı: Tasarım Uygulamaları Üzerinden İnceleme Özet Günümüzde ürün tasarımı hem teknik, teknolojik ve üretim açısından hem de kullanıcı deneyimi odaklı olarak hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde insanların hayatlarına dokunmaktadır. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürün anlamlandırma ve kullanımı noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Burada endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinden aktarılması, arayüz ve anlamlandırma, biçim ve ifade gibi ürün anlambilimi uygulamaları ile ortaya konulabilecek birçok yöntem ile dikkat çekmektedir. Bu yöntemler ürün-kullanıcı iletişimi noktasında dikkat çekici yeni yaklaşımları da beraberinde getirerek kullanıcı odaklı tasarıma katkı sağlamaktadır. Günümüzde bu tür uygulamaların ürün tasarımcılarından en çok beklenen tasarım yaklaşımları arasında olduğu da güncel literatürlerde ifade edilmektedir. Çağdaş ürün tasarımı, kullanıcı odaklı tasarım ekseninde deneyim, ihtiyaç ve iletişim üzerine konumlandırılmaktadır. Ürün anlambiliminin de bu noktada ürün tasarımcılarına tasarlama yaklaşımı açısından yeni alanlar açtığı gözlemlenmektedir. Bu makale de çağdaş ürün tasarımında ürün anlambilimi uygulama yaklaşımının etkisi tasarım uygulamaları üzerinde ortaya konulmaktadır. Bu sayede ürün anlambiliminin bir tasarım yaklaşımı olarak ürünler üzerinde nasıl görülebilir ve anlaşılır sonuçlar elde edilebileceği incelenirken, tasarlama yöntemi olarak nasıl ele alınabileceğine dair bazı yaklaşımlar da ele alınmaktadır.