Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 8 Issue 3 - July 2020

 

A Response to the Issue of Dating the Aksaray Zinciriye Madrasah

H. Abdullah Erdoğan, Barış Mert Karasu, Aysu Akalın

 

A Study on Excavation-Project and Renovation Works for Kayme Palace at Şemdinli, Hakkâri

Şahabettin Öztürk

 

An Ergonomic Analysis of Physical Environmental Conditions in Offices (Usak University Academic Staff Example)

Abdurrahman Karaman

 

An Overview of the History of Studies on Urban Theories

Çılga Resuloğlu

 

Assessment of Conceptual Efforts in Architectural Design Education through Studio-Related Experiences

Berivan Özbudak Akça, Bahar Aras Baylan

 

Building Design in Between Living and Manufactured: A Research on Terminology

Berrak Kırbaş Akyürek, Ayşen Ciravoğlu, Masi Mohammadi and Hüsnü Yeğenoğlu

 

Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products

İffet Pala Ercan, Şebnem Timur

 

Değişen Tüketim Anlayışı ve Alışveriş Merkezlerinde Modernleşme Süreci

İldem Aytar Sever

 

Dekorasyonun Gençlerin Mekan Tüketim Tercihleri Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma

Tuğba Andaç Güzel

 

Evaluation of Biophilic Approach in the Design of Residential Sites; Case of Sinpaş Altınoran, Ankara / Turkey

Hilal Kahveci, Parisa Göker

 

Expanding Orders of Design and its Implications for Design Education

Seda Duman, Şebnem Timur

 

Günümüz Ekolojik Tasarım Kriterlerinin İncelenerek Tarihi Yapılardaki Ekolojik İzler ile Karşılaştırılması: Talas-Kayseri Örnek Alanı

Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Yasemin Yağmur, İbrahim Bektaş

 

Holistic Sustainability in Industrial Buildings:  Historical Kalaycılar Masmanası in Kilis

Minel Ahu Kara, Aysu Akalın

 

Investigation of the Residence with Respect to the Ecological Criteria

Z. Özlem Parlak Biçer

 

Rhythmanalysis as a Method of Analyzing Everyday Life Spaces: The Case of Kıbrıs Şehitleri Street in İzmir

İmran Gümüş, Ebru Yılmaz

 

Sosyal Konutların Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Canan Koç, D. Türkan Kejanlı

 

Sürdürülebilirlik Kavramının İç Mimarlık Açısından Değerlendirmesi

Çağrı Bulhaz

 

Volume 8 Issue 4 - October 2020

 

A Discussion on the Spatial Representation of the Ottoman Modernization: Urla Quarantine Building

Ebru Yılmaz

 

Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi

Saadet Gündoğdu, Zeynep Gül Ünal

 
Design of Unique Urban Furniture in Outdoor Campus Areas

Hülya Öztürk Tel

 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi Geleneksel Konutlarında İklimsel Konfor Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Şefika Ergin, Kübra Suna, Özlem Yılmaz, Ersin Uysal

 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Atakan Baş, Dilek Akbulut

 

Engelsiz Yerleşke İçin Mekânsal Erişilebilirlik Düzeyinin İyileştirilmesi; Mühendislik Fakültesi ve Yakın Çevresi, Pamukkale Üniversitesi

Ayşe Özdemir

 

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yıldız

 

Garden Design Principles and the Extensive Use of Water Elements in Villa d’ Este, Tivoli, Italy

Parisa Göker, Elmas Erdoğan

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tuğba Andaç Güzel

 

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Beyza Onur Işıkoğlu

 

İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmes

Hilal Aycı

 

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanım

Orhun Soydan, Ahmet Benliay

 

Konut Alanı Tasarımına Geleneksel ve Çağdaş Konut Dokuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Kolsal, Ayşe Deniz Yeşiltepe

 

Spatial Quality Assessment in Historical Urban Environment: Malatya-Battalgazi Case

Aysun Tuna

 

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Özlem Parlak Biçer, Fazıl Akdağ

 

Water Savings in Sustainable Campuses: Example of KTU Kanuni Campus

Elif Bayramoğlu, Umut Büyükkurt

 

Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları

Emine Tarakçı Eren, Tuğba Düzenli, Mustafa Var

 

Volume 9 Issue 1 - January 2021

 

Akıllı Cam Cephe Sistemleri ve Teknolojileri

Esma Erkol, Selçuk Sayın

 

Evaluating the Effects of Augmented Reality on Customers’ Behaviours in Building Marketing Process

M. Çağlar Baydoğan, Z. Özlem Parlak Biçer, Fazıl Akdağ

 

Fiction and Sensation: Peter Eisenman’s Artificial Excavations

C. Sanem Ersine Masatlıoğlu

 

Geleneksel Konutların Tipolojisi Üzerine Bir Araştırma: Kızılcabölük Örneği

Gülay Altan, Neşe Dikmen, Aslı Er Akan

 

Konutlarda Antre Dekorasyonu ve Kullanıcıların Tasarım Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Tuğba Andaç Güzel

 

Konferans Salonlarında Aydınlatma Tasarımının İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu Örneği

Mehmet Sarıkahya, Derya Nil Coşkun

 

The Deterioration Problems Observed in the Natural Building Blocks of Saint George Church in Diyarbakır Province

Murat Dal

 

The Importance and Functionality of Urban Furniture; Case of Bilecik City, Turkey

Hilal Kahveci, Parisa Göker

 

Türkiye’de Z Kuşağı’nın Konut Algısı Üzerinden Geleceğin Konutlarına İlişkin Önermeler

F. Esra Tanrıkulu, İbrahim Erol, Ayfer Aytuğ

 

Volume 9 Issue 2 - April 2021

 

The Influence of the Interior Design of The Cafeterias on the Satisfaction Evaluation by the Students

Mehmet Sarıkahya