Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 8 Issue 4 - October 2020

 

A Discussion on the Spatial Representation of the Ottoman Modernization: Urla Quarantine Building

Ebru Yılmaz

 

A Survey on Preservation Project for Ctotus-Ctuc (Surp Garabet-Gtuds) Monastery in Çarpanak Island

Şahabettin Öztürk

 

Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi

Saadet Gündoğdu, Zeynep Gül Ünal

 

Covid-19 Pandemisi Sonrası Sosyalizasyon Sürecinin Etkileşim Mekânlarından Restoranlara Etkisi

İldem Aytar Sever 
 

Design of Unique Urban Furniture in Outdoor Campus Areas

Hülya Öztürk Tel

 

Diyarbakır Suriçi Bölgesi Geleneksel Konutlarında İklimsel Konfor Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Şefika Ergin, Kübra Suna, Özlem Yılmaz, Ersin Uysal

 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Atakan Baş, Dilek Akbulut

 

Enerji Etkin Stadyum Tasarım Kriterleri

Selçuk Sayın, Emine Esin Ceylan

 

Engelsiz Yerleşke İçin Mekânsal Erişilebilirlik Düzeyinin İyileştirilmesi; Mühendislik Fakültesi ve Yakın Çevresi, Pamukkale Üniversitesi

Ayşe Özdemir

 

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yıldız

 

Garden Design Principles and the Extensive Use of Water Elements in Villa d’ Este, Tivoli, Italy

Parisa Göker, Elmas Erdoğan

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tuğba Andaç Güzel

 

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Beyza Onur Işıkoğlu

 

İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmes

Hilal Aycı

 

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanım

Orhun Soydan, Ahmet Benliay

 

Konut Alanı Tasarımına Geleneksel ve Çağdaş Konut Dokuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Kolsal, Ayşe Deniz Yeşiltepe

 

Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı

Ceyhun Şekerci, Pelin Yıldız

 

Spatial Quality Assessment in Historical Urban Environment: Malatya-Battalgazi Case

Aysun Tuna

 

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Özlem Parlak Biçer, Fazıl Akdağ

 

Water Savings in Sustainable Campuses: Example of KTU Kanuni Campus

Elif Bayramoğlu, Umut Büyükkurt

 

Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları

Emine Tarakçı Eren, Tuğba Düzenli, Mustafa Var

 

Volume 9 Issue 1 - January 2021

 

Akıllı Cam Cephe Sistemleri ve Teknolojileri

Esma Erkol, Selçuk Sayın

 

Cephe Algısında Gestalt Kuramı’nın Etkileri: Diyarbakır Mahabad Bulvarı Değerlendirmesi

Ezgi Akkurt, F. Demet Aykal

 

Earthquake Safety of Masonry and Reinforced Concrete Buildings

Aslı Er Akan, Ali İhsan Ünay, Hilal Tuğba Örmecioğlu, Arzu Er

 

Evaluating the Effects of Augmented Reality on Customers’ Behaviours in Building Marketing Process

M. Çağlar Baydoğan, Z. Özlem Parlak Biçer, Fazıl Akdağ

 

Fiction and Sensation: Peter Eisenman’s Artificial Excavations

C. Sanem Ersine Masatlıoğlu

 

Furniture as a Design Product

Demet Günal Ertaş, Seçil Şatir

 

Geleneksel Konutların Tipolojisi Üzerine Bir Araştırma: Kızılcabölük Örneği

Gülay Altan, Neşe Dikmen, Aslı Er Akan

 

Investigation of Water Dams Built in Istanbul in the Ottoman State Period

Aynur Şafak Arif, Nazlı Keçeci

 

Kırsal Mimaride İklimsel Tasarım Yaklaşımları: Van – Çaldıran Bölgesi

Şefika Ergin

 

Konutlarda Antre Dekorasyonu ve Kullanıcıların Tasarım Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Tuğba Andaç Güzel

 

Konferans Salonlarında Aydınlatma Tasarımının İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu Örneği

Mehmet Sarıkahya, Derya Nil Coşkun

 

Otel Odaları İçin Bir Eko Mobilya Model Önerisi

Serkan Sipahi, Filiz Tavşan

 

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde “Land Art” Etkisi

Serap Yılmaz, Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak

 

Scrutinizing the Gestalt Principles in Natural Landscape Perception

Banu Çiçek Kurdoğlu, Seyhan Seyhan, Elif Bayramoğlu

 

Temadan Temsiliyete: Eleştirel Bir Stüdyo Deneyimi

F. Ceyda Güney Yüksel, Seda Meral, Füsun Seçer Kariptaş

 

Temel Tasarım Öğrencileriyle Anlatılarda Buluşmak

Özlem Candan Hergül, Adive Begül Bulut

 

The Deterioration Problems Observed in the Natural Building Blocks of Saint George Church in Diyarbakır Province

Murat Dal

 

The Importance and Functionality of Urban Furniture; Case of Bilecik City, Turkey

Hilal Kahveci, Parisa Göker

 

Türkiye’de Z Kuşağı’nın Konut Algısı Üzerinden Geleceğin Konutlarına İlişkin Önermeler

F. Esra Tanrıkulu, İbrahim Erol, Ayfer Aytuğ

 

Wind Farm Conflicts on the Rural-Ecological Commons: The Case of Karaburun

Dalya Hazar Kalonya, Zeynep Özçam

 

Volume 9 Issue 2 - April 2021

 

Designing Ottoman Prisons in the 19th Century: Ankara Central Prison Projects

Selahaddin Sezer, Ceren Katipoğlu Özmen

 

Earthquake Safety of Masonry and Reinforced Concrete Buildings

Aslı Er Akan, Ali İhsan Ünay, Hilal Tuğba Örmecioğlu, Arzu Er

 

From Makers to Maker Communities: A Survey on Turkish

Doğan Can Hatunoğlu, Cengiz Hakan Gürkanlı, Hatice Merve Demirci

 

Spatial Analysis of Traditional Ayvalık Houses

Serpil Özker

 

Sürdürülebilir Kent Mobilyaları

Murat Kılıç, Ayşe Sungurlu

 

The Influence of the Interior Design of The Cafeterias on the Satisfaction Evaluation by the Students

Mehmet Sarıkahya

 

The Role of Climate Fiction Movies and Documentaries in Development of Awareness and Critical Thinking of Planning and Design Students

Melda Açmaz Özden, Ali Tolga Özden

 

Urban Development Policy and Land Use Distributions in the Neighborhoods of Amasya, Turkey

Mustafa Ergen, Yaşar Bahri Ergen

 

Volume 9 Issue 3 - July 2021

 

Comparison of Housing Plan and Furniture in Turkey and Sudan Which Believe the Same Religion

Oğuzhan Uzun, Mehmet Sarıkahya, Osman Perçin, İhsan Küreli, Huda Abdalla Adam

 

Yeşil Bina Kullanımının Önemi ve Türkiye’de Yeşil Bina Kullanımı

Murat Kılıç, Merve Erikli