Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 7 Issue 5 - December 2019 - Special Issue

 

A Study on Old Doğubayazıt Government Office's Excavation Work

Şahabettin Öztürk

 

Analysis and Typology Studies on Aqueducts in Historical Kırkçeşme Water System

Filiz Karakuş, Z. Gediz Urak, Zühal Özcan

 

Ekolojik Mobilya Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme

Bilge Yararel, İldem Ayter Sever

 

Engelsiz Çocuk Oyun Alanlarının Engelli Çocuklar Tarafından Kullanılabilirliği

Gülbin Çetinkale Demirkan

 

Evaluation of the Surface of Diyarbakir Grand Mosque Façade in the Semantic and Syntactic Dimensions

Berivan Özbudak Akça

 

Garrett Eckbo’nun Tasarım Yaklaşımı: Yerleşim Planları Üzerinden Bir Değerlendirme

Gül Şimşek

 

Gated Communities as a Way of Lifestyle

Bülent Ünal

 

Gaziantep’te Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına Ait Bir İzin Peşinden: Gaziantep Eski Hükmet Konağı ve Adliye Binasının Yeniden İşlevlendirilmesi, Kültür ve Sanat Merkezine Dönüşüm Süreci

Türkan Uzun

 

Göçebe Yaşam Biçimleri ve Mekansal Aidiyet İlişkisinin Mobilya Tasarımı Özelinde İncelenmesi

Tülay Canbolat

 

Görkemli Bir Mekân Olarak Roma Evi Bahçesi

Çılga Resuloğlu

 

Hotel Adaptation for Travelers with Disabilities (TWD): A Design Oriented Analysis

Burcu Pehlivanoğlu

 

Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: 20. Yılında Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER)

Müge Bahçeci, Aybike Yenel

 

Mathematical Trace of Dimensional Hierarchy in the World Heritage Selimiye Mosque

Pınar Kısa Ovalı, Hatice Kıran Çakır, Mustafa Kemal Bozacı

 

Overdesign: An Ontological Point of View

Serkan Güneş, Çiğdem Güneş

 

Relationship between the Spatial Depth and Window Opening Amasya, Hatuniye District Rahduvanlar and Seven-Kazak Mansion Sample

Meltem Erbaş Özil, Mine Baran, F. Demet Aykal

 

Tasarım Eğitiminde Stüdyo ve Eleştiri Kültürü

Çağrı Bulhaz, Burçak Bulhaz

 

The Evaluation of the Architectural Programme of Modern Art Museums

Nazlı Nazende Yıldırım

 

The Rural Houses of Akçakese – İstanbul

Elif Süyük Makaklı

 

Traditional Ottoman - Turkish Houses in Northern Greece

İsmet Osmanoğlu, Mine Nezntet Oglou

 

Vitrin Aydınlatmalarında Tercih Edilen Aydınlatma Elemanının Fark Edilebilirliğe Katkısı

Necmi Kahraman

 

Waterscapes – Water Games And Their Perceptual Descriptions In Pre-School Children Paintings

Tuğba Düzenli, Serap Yılmaz, Elif Merve Alpak, Abdullah Çiğdem

 

Yerel ve Yenilikçi Bir Yapı Olarak Jean Marie Tjibaou Kültür Merkezi ve Detaylarının İncelenmesi

Zeynep Bedir, Seher Güzelçoban Mayuk

 

Volume 8 Issue 1 - January 2020

 

Anadolu Selçuklu Medreselerinin Yapısal ve Mekânsal Özellik Bağlamında Değerlendirilmesi: Konya Sırçalı Medrese Örneği

Emine Yıldız Kuyrukçu

 

Ankara Altındağ İlçesi 12-16. Yy Camileri Üzerine Tipoloji ve Değerlendirme Çalışması

Filiz Karakuş

 

Architectural Analysis Based on Fractal Dimension on Diyarbakır Mosques

F. Demet Aykal, Meltem Erbaş Özil, Merve Hızar

 

Bellekten Mekana: Mimari Tasarım Stüdyosu Aracılığıyla Eskişehir Kentinin Toplumsal Bellek İzlerini Oku(t)mak

Feran Özge Güven Ulusoy, Can Ulusoy

 

Bir Model Önerisi: Hesaplamalı Tasarım Bağlamında Değişen Tasarım Süreci

Güneş Mutlu Avinç, Serbülent Vural

 

Collaboration of Design Schools and Public Institutions: Towards a Strategy to Introduce Service Design to Public Sector

 

Saniye Fışgın, H. Hümanur Bağlı

 

Color as a Visual Cue for Pointing Task Performance in Young Children

Elif Güneş, Nilgün Olguntürk

Examining the Effects of Line and Point Elements on 3D Perception in Interior Architecture Basic Design I Course

Burcu Pehlivanoğlu, Abdullah Hikmet Başaytaç

 

Konya İnce Minareli Medrese’nin Özgünlük Ölçütü Bileşeni Biçim ve Tasarım Unsuru Bakımından Analizi

Zehra Uslu Bülbül and Z. Gediz Urak

 

Modüler Sağlık Ünitesi OlarakYük Konteyner Modellemesi

Çağrı Bulhaz

 

Physico-Chemico-Mechanico-Petrographic Characteristic and SEM-EDX Analysis of Conservative Materials in the Süleymaniye Complex- Examples of Tabhane and Darüşşifa Building

İsmet Osmanoğlu

 

The Reflection of Culture Features on Product Design

Tamer Yousif

 

Yapı, Anlam ve Kimlik üzerinden Ankara, Tunalı Hilmi Caddesi’ni Yeniden Anlamak

Çılga Resuloğlu

 

Volume 8 Issue 2 - April 2020

 

A Fiction of Refunctioning: Analysis of a Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Uğur Tuztaşı, Pınar Koç

 

A Form-Based Study: Integrating the Manhattan Bridge into the Urban Fabric

Aslı Ağırbaş

 

Ergonomic Investigation of Computer Laboratories of Çay Vocational and Technical High School in terms of Students

Necmi Kahraman, Rasim Dermez, Abdi Atılgan, Ali Ünlü

 

Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme

Gül Şimşek

 

Geleneksel Konutların Korumasında Afet Kararlarının Etkisi: Kapadokya Örneği

Funda Solmaz Şakar, Yegan Kahya

 

Mimarlığın Diğer Sanat Dalları ile İlişkisi

Gülşah Üner, Ebru Erdoğan