Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 8 Issue 3 - July 2020

 

A Response to the Issue of Dating the Aksaray Zinciriye Madrasah

H. Abdullah Erdoğan, Barış Mert Karasu, Aysu Akalın

 

A Study on Excavation-Project and Renovation Works for Kayme Palace at Şemdinli, Hakkâri

Şahabettin Öztürk

 

An Ergonomic Analysis of Physical Environmental Conditions in Offices (Usak University Academic Staff Example)

Abdurrahman Karaman

 

Assessment of Conceptual Efforts in Architectural Design Education through Studio-Related Experiences

Berivan Özbudak Akça, Bahar Aras Baylan

 

Building Design in Between Living and Manufactured: A Research on Terminology

Berrak Kırbaş Akyürek, Ayşen Ciravoğlu, Masi Mohammadi and Hüsnü Yeğenoğlu

 

Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products

İffet Pala Ercan, Şebnem Timur

 

Değişen Tüketim Anlayışı ve Alışveriş Merkezlerinde Modernleşme Süreci

İldem Aytar Sever

 

Dekorasyonun Gençlerin Mekan Tüketim Tercihleri Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma

Tuğba Andaç Güzel

 

Evaluation of Biophilic Approach in the Design of Residential Sites; Case of Sinpaş Altınoran, Ankara / Turkey

Hilal Kahveci, Parisa Göker

 

Günümüz Ekolojik Tasarım Kriterlerinin İncelenerek Tarihi Yapılardaki Ekolojik İzler ile Karşılaştırılması: Talas-Kayseri Örnek Alanı

Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Yasemin Yağmur, İbrahim Bektaş

 

Holistic Sustainability in Industrial Buildings:  Historical Kalaycılar Masmanası in Kilis

Minel Ahu Kara, Aysu Akalın

 

Investigation of the Residence with Respect to the Ecological Criteria

Z. Özlem Parlak Biçer

 

Rhythmanalysis as a Method of Analyzing Everyday Life Spaces: The Case of Kıbrıs Şehitleri Street in İzmir

İmran Gümüş, Ebru Yılmaz

 

Sosyal Konutların Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Canan Koç, D. Türkan Kejanlı

 

Volume 8 Issue 4 - October 2020

 

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yıldız

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tuğba Andaç Güzel

 

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanım

Orhun Soydan, Ahmet Benliay

 

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Özlem Parlak Biçer, Fazıl Akdağ

 

Volume 9 Issue 1 - January 2021

 

Evaluating the Effects of Augmented Reality on Customers’ Behaviours in Building Marketing Process

Z. Özlem Parlak Biçer, M. Çağlar Baydoğan, Fazıl Akdağ

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tuğba Andaç Güzel