Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 8 Issue 2 - April 2020

 

A Fiction of Refunctioning: Analysis of a Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Uğur Tuztaşı, Pınar Koç

 

A Form-Based Study: Integrating the Manhattan Bridge into the Urban Fabric

Aslı Ağırbaş

 

Analysis of Mega Transportation Projects in Istanbul and Identification of Priority Response Areas and Planning Parameters

Ayça İlhan, Görkem Gülhan

 

Bir Endüstri Mirası Olarak Antalya Dokuma Fabrikası

Kutay Karabağ

 

Ergonomic Investigation of Computer Laboratories of Çay Vocational and Technical High School in terms of Students

Necmi Kahraman, Rasim Dermez, Abdi Atılgan, Ali Ünlü

 

Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme

Gül Şimşek

 

Exploring the Preferences for Micro-Apartments

Nezar Mabrouk H. Soub, İpek Memikoğlu

 

Genç Odalarının Kişiselleştirilmesinde Mobilya ve Mefruşatların Dekorasyondaki Rolü

Tuğba Andaç Güzel

 

Geleneksel Konutların Korumasında Afet Kararlarının Etkisi: Kapadokya Örneği

Funda Solmaz Şakar, Yegan Kahya

 

Integration of Hacking Mindset and Practice to Industrial Design Education

Seda Duman

 

Kurumsal Kimlik Bağlamında Bölümlü Mağazaların Fiziksel Çevre Faktörlerinin Değerlendirmesi

Büşra Keyvanoğlu Parmaksız and Feray Ünlü

 

Mimarlığın Diğer Sanat Dalları ile İlişkisi

Gülşah Üner, Ebru Erdoğan

 

Occupant Views on Environmental Effects of Trabzon Square Urban Transformation Project

Tuğba Düzenli

 

Thinking through the Adjectives in the Early Phases of Design Process: The Case of Travel Suitcase Design Project

Gizem Hediye Eren, Özden Sevgül

 

Üniversite- Kent Etkileşiminde Melez “Üçüncü Mekan” Kavramı Doğrultusunda “Rizomatik Kampüs Yerleşim Sistemi Modeli” Önerisi

İmran Gümüş

 

 

Volume 8 Issue 3 - July 2020

 

A Study on Excavation-Project and Renovation Works for Kayme Palace at Şemdinli, Hakkâri

Şahabettin Öztürk

 

Assessment of Conceptual Efforts in Architectural Design Education through Studio-Related Experiences

Berivan Özbudak Akça, Bahar Aras Baylan

 

Building Design in Between Living and Manufactured: A Research on Terminology

Berrak Kırbaş Akyürek, Ayşen Ciravoğlu, Masi Mohammadi and Hüsnü Yeğenoğlu

 

Changing Terminology of Definition and Design of Wearable Technology Products

İffet Pala Ercan, Şebnem Timur

 

Değişen Tüketim Anlayışı ve Alışveriş Merkezlerinde Modernleşme Süreci

İldem Aytar Sever

 

Dekorasyonun Gençlerin Mekan Tüketim Tercihleri Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma

Tuğba Andaç Güzel

 

Holistic Sustainability in Industrial Buildings:  Historical Kalaycılar Masmanası in Kilis

Minel Ahu Kara, Aysu Akalın

 

Investigation of the Residence with Respect to the Ecological Criteria

Z. Özlem Parlak Biçer

 

Sosyal Konutların Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Canan Koç, D. Türkan Kejanlı

 

Volume 8 Issue 4 - October 2020

 

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tuğba Andaç Güzel