Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 6 Issue 4 - October 2018

 

A Research on the Development of Shopping Buildings in Historical Process; Example of Çankı

Selim Kartal, Yüksel Turcan

 

Bir Farklılık Arayışı ile Tekrar ve Mimarın ‘D-Gen Havuzu’: Kanopi Mimarlığı Örneğinde Tabanlıoğlu Mimarlık

Merve Akay, Aysu Akalın

 

Comparative Study of Visual Cues in Iranian Gabbeh and Paul Klee’s Paintings: A Comparative Approach (Case Study of Colour and Geometric Shapes)

Reza Pourzarrin, Ali H. Al-Hakim

 

Discourses and Outcomes: Marketing of Housing Projects in Trabzon

Yelda Aydın Turk, Beyza Karadeniz

 

Evaluation of Quality Components in Architectural Design of Healthcare Buildings

Aysun Ferrah Güner

 

Evaluation of Traditional Çarşıs (Bazaar) in Urban Cores within the Context of Spatial Quality: The Case of Kapanönü Çarşı (İzmit/Turkey)

Mehtap Özbayraktar, Senem Müştak

 

Globalization and Industrial Design: Harmony or Conflict?

Serkan Güneş

 

Kültürel Süreklilik için Tipolojik Analizin Önemi: İzmit Merkez Geleneksel Konutları Örneği

Sonay Ayyıldız, Mehtap Özbayraktar

 

Tasarım Stüdyolarında Çizim Masası Yoğunluğunun Öğrencilerin Algısal Performansı Üzerindeki Etkileri

Nurettin Gökbulut, Kemal Yıldırım

 

Usage of Artificial Intelligence in Today’s Graphic Design

Ezgi Karaata

 

 

Volume 7 Issue 1 - January 2019

 

A Model Proposal to Trawler Yachts from Hull form Importing to Superstructure, Interior Space Arrangement and Modeling With Set of Numerical Parameters

Seval Özgel Felek, Burçin Cem Arabacıoğlu

 

Analysis of the Space Usage by Directors in Turkish Cinema between the Period of 1960-1975: “Atıf Yılmaz Batıbeki, Lütfi Ömer Akad, Metin Erksan, Memduh Ün”

Serpil Özker

 

Architectural Reading of the Film “Terminal” via Non-Place

Havva Alkan Bala

 

Bilgi Türleri Bağlamında Tasarım Bilgisi ve Türkiye’de Akademik Alandaki Yeri

Özlem Kurt Çavuş, B. Burak Kaptan

 

The Haptic and Visual Considerations of Public Spaces: Otto Herbert Hajek’s Proposal for Hergelen Square in Ankara

Emre Demirel

 

Erken Cumhuriyet Döneminde Mekansal Değişimlerin Popüler Yayınlar Üzerinden Okunması: Konutta İç Mekan Deneyimlenmesi

Ş. Ebru Okuyucu

 

Evaluation of Diyarbakır Armenian Churches in Lower Mesopotamia Region

Emine Dağtekin, Semra Hillez Halifeoğlu

 

Görme Engelli Çocuklar için Anaokulu Tasarımında Fiziksel Çevre Niteliğinin Değerlendirilmesi

Ayşenur Kılıç, B. Ece Şahin

 

Sokak Sağlıklaştırma Proje Deneyimi; Kayseri-Talas Kazım Paşa Caddesi

Hikmet Eldek Güner, Hale Kozlu, Gonca Büyükmıhçı

 

The Use of Laser Scanning Technology to Survey Building Facades: A Case Study of Camlica Street, Beylerbeyi, Istanbul

Gülhan Benli, Alper Yiğitoğlu, Yeşim Dolunay Yüksel

 

 

Volume 7 Issue 2 - April 2019

 

Elektronik İletişim Araçları Etkileşim Tasarımı Alanında Haptik Arayüz ve Kullanıcı Gruplarında Ürün Okunabilirliği Olgusu

Çınar Narter