Upcoming Issues

 

The list of the accepted articles that will published in the upcoming issues. This page will be updated as the evaluation process finishes by the reviewers.

 

 

Volume 7 Issue 1 - January 2019

 

A Model Proposal to Trawler Yachts from Hull form Importing to Superstructure, Interior Space Arrangement and Modeling With Set of Numerical Parameters

Seval Özgel Felek, Burçin Cem Arabacıoğlu

 

Analysis of the Space Usage by Directors in Turkish Cinema between the Period of 1960-1975: “Atıf Yılmaz Batıbeki, Lütfi Ömer Akad, Metin Erksan, Memduh Ün”

Serpil Özker

 

Architectural Reading of the Film “Terminal” via Non-Place

Havva Alkan Bala

 

Bilgi Türleri Bağlamında Tasarım Bilgisi ve Türkiye’de Akademik Alandaki Yeri

Özlem Kurt Çavuş, B. Burak Kaptan

 

The Haptic and Visual Considerations of Public Spaces: Otto Herbert Hajek’s Proposal for Hergelen Square in Ankara

Emre Demirel

 

Erken Cumhuriyet Döneminde Mekansal Değişimlerin Popüler Yayınlar Üzerinden Okunması: Konutta İç Mekan Deneyimlenmesi

Ş. Ebru Okuyucu

 

Evaluation of Diyarbakır Armenian Churches in Lower Mesopotamia Region

Emine Dağtekin, Semra Hillez Halifeoğlu

 

Görme Engelli Çocuklar için Anaokulu Tasarımında Fiziksel Çevre Niteliğinin Değerlendirilmesi

Ayşenur Kılıç, B. Ece Şahin

 

Sokak Sağlıklaştırma Proje Deneyimi; Kayseri-Talas Kazım Paşa Caddesi

Hikmet Eldek Güner, Hale Kozlu, Gonca Büyükmıhçı

 

The Use of Laser Scanning Technology to Survey Building Facades: A Case Study of Camlica Street, Beylerbeyi, Istanbul

Gülhan Benli, Alper Yiğitoğlu, Yeşim Dolunay Yüksel

 

Vertical Irregularities in Earthquake Codes within the Scope of Architectural Design

Zeynep Yeşim İlerisoy

 

Volume 7 Issue 2 - April 2019

 

Akıllı Telefon Arayüzü grafiksel Sembolleri ve Sanal/Gerçek Dünya ile İlişkileri

Nuriye Hande Kutbay, Dilek Akbulut

 

Game Based Sketching Practices for Architectural Design Education

Selin Yıldız

 

Bernard Tschumi ve “Olay Mimarlık”

Sena Işıklar, Aysu Akalın

 

Elektronik İletişim Araçları Etkileşim Tasarımı Alanında Haptik Arayüz ve Kullanıcı Gruplarında Ürün Okunabilirliği Olgusu

Çınar Narter

 

Evaluation of Lynch’s Qualities in Image Elements; In Campus Settlement Sample

Demet Yılmaz Yıldırım

 

Mimari Tasarımda Biyomimetik Yaklaşımlar: Pavyonlar Üzerine Bir Araştırma

Güneş Mutlu Avinç, Semra Arslan Selçuk

 

Yapılarda Yükselme ve Başkent Ankara Örnekleri Üzerinden Tarihsel İncelenmesi

Zeynep Yeşim İlerisoy, Merve Başgül

 

Volume 7 Issue 3 - July 2019

 

Açık Ofislerde Kullanılan Çalışma Masası Panel Renklerinin Çalışanların Algısal Performansı Üzerindeki Etkileri

Elif Güneş, Kemal Yıldırım, Bulut Akkuş

 

A Study on the Booming Architecture in Ankara with the Concept of “Dwelling” of Heidegger: Yeşiltepe Buildings

Eda Balaban Varol

 

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sosyal Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi: Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Cansu Korkmaz, Muzaffer Ali Yaygın, Neslihan Serdaroğlu Sağ

 

Mimarlık Eğitimi Sürecinde Bireyin Mekan Algısının Değişimi Üzerine Bir Deneme

Betül Hatipoğlu Şahin, Ali Şahin

 

Sayısal Tasarım Sürecinin Tekstil Baskı Trendleriyle Etkileşimi
Şükran Özkan, Bülent Onur Turan

 

“Tasarlanmış” Yerelden “Promosyon” Endüstriyele: Ehl-i Keyf Örneği

Ege Kaya Köse, Dilek Akbulut

 

Theatre Buildings of Istanbul in the Tanzimat Era

Mehmet Kerem Özel

 

Türk Mutfağında Bakırın Yeri ve Bakır Zanaatının Geleceği

Cemil Yavuz, Dilek Akbulut, Aydın Şık

 

 

Volume 7 Issue 4 - October 2019

 

Erzincan Kent Merkezi yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler

Seher Özkazanç, Hayri Ulvi

 

Fiziksel Değişimin Üniversite Yapılarında İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği

Zafer Kuyrukçu, Emine Yıldız Kuyrukçu

 

How Design Enhances Startup Ecosystem: Design Education Centered Interventions

Ozan Soyupak, H. Hümanur Bağlı

 

İçmekan Tasarımında Yaşanabilir Tasarım Değerleri: Çapa Kan Bağış Merkezi Aferez Birimi Örneği

Armağan Seçil Melikoğlu Eke

 

İstanbul ve Tekirdağ Rüstem Paşa Camilerinin Konum ve Mimari Özelliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Sezgi Giray Küçük

 

Prefabrike Beton Panel Sistemlerin Konut Üretiminde Kullanım Olanakları

Güray Yusuf Baş, Nilhan Vural

 

Sayısal Oyun Tasarımında Oyuncu Deneyimi: Mobil Oyunlarda Oyuncu Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

Salih Akkemik, Şebnem Timur Öğüt

 

Toprak Yapı Malzemesi ile Mimarlık: Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme

Z. Sevgen Perker, Kardelen Akkuş

 

Yayalaştırılan Alanlardaki Sorunların Konya - Zafer Meydanı Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi

Merve Özkaynak, S. Zerrin Korkmaz