WELCOME

Online journal of Art and Design (OJAD), is aiming at sharing and disseminating art and design related innovations, ideas, research findings and advances throughout the world.  It is designating to host assortment of art and design related approaches, critiques and point of views.

 

The Journal is happy to welcome and introduce diversity of approaches: theoretical or practical. Moreover, scopes regarding the role and purpose of art and design, particularly the ones that question and even controvert values, both socially and culturally, presenting illustrated case studies, analyze and designate the past, present and future of certain art and design practices in all areas of art and design and occasionally thematic topics all comprise what OJAD is targeting at.

 

Online Journal of Art and Design is an open access quarterly published four times a year in the months of January, April, July and October, accepting articles in two languages; English and Turkish all of which will undergo a diligent inspection and double blind review by a group of internationally acknowledged reviewers. 

 

Best Wishes

Editorial Team

 

CURRENT ISSUE

A Discussion on the Spatial Representation of the Ottoman Modernization: Urla Quarantine Building

Ebru Yilmaz                                        

Çatışma/ Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi

Saadet Gundogdu     Zeynep Gul Unal                                    

Covid-19 Pandemisi Sonrası Sosyalizasyon Sürecinin Etkileşim Mekânlarından Restoranlara Etkisi

Ildem Aytar Sever                                        

Design of Unique Urban Furniture in Outdoor Campus Areas

Hulya Ozturk Tel                                        

Diyarbakır Suriçi Bölgesi Geleneksel Konutlarında İklimsel Konfor Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Sefika Ergin     Kubra Suna     Ozlem Yilmaz     Ersin Uysal                            

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Atakan Bas     Dilek Akbulut                                    

Enerji Etkin Stadyum Tasarım Kriterleri

Selcuk Sayin     Emine Esin Ceylan                                    

Engelsiz Yerleşke için Mekânsal Erişilebilirlik Düzeyinin İyileştirilmesi; Mühendislik Fakültesi ve Yakın Çevresi, Pamukkale Üniversitesi

Ayse Ozdemir                                        

Geleneksel Konutta Yeniden Kullanım Kavramının Mekânsal Açıdan İncelenmesi: Zeynep Onbaşı Evi

Neslihan Yildiz                                        

Garden Design Principles and the Extensive Use of Water Elements in Villa d’ Este, Tivoli, Italy

Parisa Goker     Elmas Erdogan                                    

Generation Z Attitudes and Preferences about Eco-Friendly Furniture and Furnishings

Tugba Andac Guzel                                        

Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek

Beyza Onur Isikoglu                                        

İlhan Tekeli’nin Beşeri Coğrafya Anlayışı ve Mekana Etkisi’nin Değerlendirilmesi

Hilal Ayci                                        

Kentsel Alanlardaki Bitki Örtüsünün Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Uzaktan Algılama Teknolojilerinin Kullanımı

Orhun Soydan     Ahmet Benliay                                    

Konut Alanı Tasarımına Geleneksel ve Çağdaş Konut Dokuları Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış

Fatma Kolsal     Ayse Deniz Yesiltepe                                    

Lise Binalarındaki Dolaşım Alanlarında Grafik Tasarım Elemanlarının Kullanılmasına Dair Bir Öneri

Mehmet Sarikahya     Gulcin Celik                                    

Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı

Ceyhun Sekerci     Pelin Yildiz                                    

Spatial Quality Assessment in Historical Urban Environment: Malatya-Battalgazi Case

Aysun Tuna                                        

Tarihi Yapılarda Ekolojik Yaklaşımlar; Talas Amerikan Koleji Kampüsü

Z. Ozlem Parlak Bicer     Fazil Akdag                                    

Water Savings in Sustainable Campuses: Example Of KTU Kanuni Campus

Elif Bayramoglu     Umut Buyukkurt                                    

Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları

Emine Tarakci Eren     Tugba Duzenli     Mustafa Var