WELCOME

Online journal of Art and Design (OJAD), is aiming at sharing and disseminating art and design related innovations, ideas, research findings and advances throughout the world.  It is designating to host assortment of art and design related approaches, critiques and point of views.

 

The Journal is happy to welcome and introduce diversity of approaches: theoretical or practical. Moreover, scopes regarding the role and purpose of art and design, particularly the ones that question and even controvert values, both socially and culturally, presenting illustrated case studies, analyze and designate the past, present and future of certain art and design practices in all areas of art and design and occasionally thematic topics all comprise what OJAD is targeting at.

 

Online Journal of Art and Design is an open access quarterly published four times a year in the months of January, April, July and October, accepting articles in two languages; English and Turkish all of which will undergo a diligent inspection and double blind review by a group of internationally acknowledged reviewers. 

 

Best Wishes

Editorial Team

 

CURRENT ISSUE

Empowering Architectural Design Education Through Cloud-Based Systems in Online Learning

Erdem Yildirim                                        

Kentsel Dönüşüm Proje Uygulamalarında Millet Bahçelerinin Rolü

Filiz Dogan                                        

Su İtici Kimyasal Kaplama Malzemesinin Nevşehir Taşının Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Cihat Ari                                        

Neo-liberalism and Production of Space by Small Scale Entrepreneurs in the Urban Fringe: Entertainment Venues Along the Park Avenue, Ankara

Ozgul Acar Ozler     Sedef Ozcelik                                    

Film ve Mimarlığın Kesişiminde Bir Temsil: “Modernite”yi Çubuk Barajı ve Yapılı Çevresi Üzerinden Okumak

Gizem Yakupoglu                                        

Yeşil Aklama Kapsamında Yasaklanan Reklam Afişlerinin Göstergebilimsel Analizi

Gullu Yakar Tapu                                        

Eko Endüstriyel Parklar İçin Ulusal Ölçekte Çevresel Kategori ve Göstergelerin Belirlenmesi

Gulten Uzun     Saniye Karaman Oztas                                    

Kırsal Mimari İçerisinde Mut Dağ Cami’nin Korunması ve Değerlendirilmesi

Emine Ekinci Dagtekin                                        

Tarihi Yapıların Restorasyon Çalışmalarında Çağdaş Eklerin Mekân Organizasyon Türleri Bakımından Değerlendirilmesi

Busra Erkoc     Gulin Payasli Oguz                                    

A Method Proposal for the Evaluation of Spatial Perception and Emotional State in the Context of Interior Design Variables and Stage Lighting

Merve Ascioglu Yildirim     Alpin Koknel Yener                                    

Eldem Mimarlığını Eleştirel Bölgeselcilik Aracılığıyla Okuma Denemesi

Omer Faruk Tekin                                        

Sürdürülebilir Bina Yenileme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme

Sema Balcik     Rusen Yamacli                                    

The Significant Development of Chinese Traditional Ink Painting as a New Concept in Visual Communication Design

Wang Wenyu     Hassan Alli                                    

Design Criteria of Next Generation Offices

Fatih Kariptas     Saadet Aytis     Fusun Secer Kariptas                                

Gümüşhane Kenti Geleneksel Konutlarının Cephe Analizi: Bağlarbaşı Mahallesi Örneği

Sule Sinem Surdem     Aysegul Celenk Cavdar                                    

Perceptual Evaluation of 21st Century Architectural Forms by Different Groups

Emine Yidiz Kuyrukcu     Ayse Seda Caliskan                                    

Uses and Gratifications of Mobile Phone Users in Iraq

Jasim Khazaal Baheel                                        

Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık ve Necip Fazıl Kısakürek Şiirlerinde İstanbul Siluetinin Bileşenleri

Emine Koseoglu     Aye Barut                                    

İzmit Kent Kimliği ve Osmanlı Döneminden Günümüze Kalan Camiler, Mescitler

Sonay Ayyildiz                                        

İç Mekânın Sınır Deneyimlerinin Anlamı ve Temsili Üzerine Bir İnceleme

Pelin Nane