CURRENT ISSUE

 

A Fiction of Refunctioning: Analysis of a Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Ugur Tuztasi    Pinar Koc                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 1 - 16

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

A Form-Based Study: Integrating the Manhattan Bridge into the Urban Fabric

Asli Agirbas                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 17 - 23

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Analysis of Mega Transportation Projects in Istanbul and Identification of Priority Response Areas and Planning Parameters

Ayca Ilhan    Gorkem Gulhan                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 24 - 42

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Bir Endüstri Mirası Olarak Antalya Dokuma Fabrikası

Kutay Karabag                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 43 - 56

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Ergonomic Investigation of Computer Laboratories of Çay Vocational and Technical High School in terms of Students

Necmi Kahraman    Rasim Dermez    Abdi Atilgan    Ali Unlu                       

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 57 - 67

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme

Gul Simsek                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 68 - 87

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Exploring the Preferences for Micro-Apartments

Nezar Mabrouk H. Soub    Ipek Memikoglu                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 88 - 99

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Geleneksel Konutların Korumasında Afet Kararlarının Etkisi: Kapadokya Örneği

Funda Solmaz Sakar    Yegan Kahya                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 100 - 113

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Genç Odalarının Kişiselleştirilmesinde Mobilya ve Mefruşatların Dekorasyondaki Rolü

Tugba Andac Guzel                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 114 - 123

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

İnşaat Sektöründe Yüklenici Firma Ölçeğine Göre BIM Kullanımının Araştırılması

Hulya Bahceci    Hasan Polat                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 124 - 136

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Integration of Hacking Mindset and Practice to Industrial Design Education

Seda Duman                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 137 - 149

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Kurumsal Kimlik Bağlamında Bölümlü Mağazaların Fiziksel Çevre Faktörlerinin Değerlendirmesi

Busra Keyvanoglu-Parmaksiz    Feray Unlu                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 150 - 166

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Mimarlığın Diğer Sanat Dalları ile İlişkisi

Gulsah Uner    Ebru Erdogan                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 167 - 179

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file

 

Occupant Views on Environmental Effects of Trabzon Square Urban Transformation Project

Tugba Duzenli                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 180 - 191

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Thinking through the Adjectives in the Early Phases of Design Process: The Case of Travel Suitcase Design Project

Gizem Hediye Eren    Ozden Sevgul                               

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 192 - 207

Type: Article

Language: English

Abstract   Download pdf file

 

Üniversite- Kent Etkileşiminde Melez “Üçüncü Mekan” Kavramı Doğrultusunda “Rizomatik Kampüs Yerleşim Sistemi Modeli” Önerisi

Imran Gumus                                   

Volume: 8, Issue: 2, April - 2020

Pages: 208 - 224

Type: Article

Language: Turkish

Abstract   Download pdf file